Share |
VIDEOS

YOU TUBE:
Tangaroa Whakamautai
Reconnect Music video
Maisey & JJ sing Game of Life
Repeat Offender
Musical Pillow

MAISEY & INDIA.ARIE

AUDIO
Te Ruatekau-ma-waru
Ohomairangi
Tangaroa Whakamautai
Haumanu (with Tama Waipara)
Pomarie (with Hairini Rika-Hill)
Nia.mp3

PASIFIKA ARTISTS NETWORK LLC  | KAREN A. FISCHER, PRESIDENT | 1-808-283-7007 | KAREN@PASIFIKA-ARTISTS.COM

PERFORMING ARTS TOURING FROM THE PACIFIC REGION